Bogdan Mesinger

Ante Bakter trenutačno je jedini slikar krajolika sjeveroistoka Hrvatske — grada Iloka i njegove okolice, te rijeke Dunava i njegovih iskonskih obala koje su u tom dijelu svoga toka još očuvale svoju izvornu prirodnost. No samo taj podatak ne bi bio dostatan da ispravno prosudimo njegovo značenje. I životni put, kao i slikarski razvitak ovog još uvijek mladog autora, čine ga autorom čija je životna priča karakteristični primjer sudbine onih umjetnika koje je ratna drama otkinula od zavičaja. To ih je primoralo da svoju umjetničku osobnost oblikuju u nepovoljnim uvjetima u kojima im je bilo uskraćeno sve, počevši od zavičaja koji su osjećali prirodnom temom svoga stvaralaštva. 

To je i Antu Baktera primoralo da se kao slikar razvija vlastitom upornošću, kao samouk. Nostalgija i prirodna osjetljivost za ljepotu prirode usmjerile su ga ka pejzažu kao gotovo isključivom žanru. No otrgnut od dodira sa zavičajnim pejzažom, Bakter doživljava u ranim radovima pejzaž kao metaforu izolacije i samoće. No to je tek početni stadij njegova rada. Odmah osjeća i pejzaž kao motiv koji oslobađa autorovu imaginaciju i potiče ga da iskušava ekspresivne mogućnosti slikanja u kojem se prožimaju stanja prirode i stanja duha. Sklon u početku tonskom slikanju intenzivnog kolorita, Bakter ga pronalazi u motivima vlagom natopljenih, divljih prirodnih zakutaka. Već je tu nagoviješten zreliji Bakter koji će se razviti u slikara fluidnih stanja prirode — vode, neba, vjetra… – i dinamičnih mijena pejzaža. On doživljava bujan kolorit, no također ga i sam oblikuje u svojim imaginativnim pejzažima. Sve je to bila, na izvjestan način, priprema za danas odlučujuću fazu njegova slikanja u kojoj se profilirao kao sustavni slikar veduta rodnoga kraja, Iloka i okolnih mjesta, što realizira u sustavnoj suradnji s najznačajnijom i najaktivnijom ustanovom toga kraja, Muzejom grada Iloka. Kratki historijat njegova dosadašnjeg razvitka i njegovi uspjesi, kao i dosegnuto značenje, čine njegovu životnu i stvaralačku priču primjerom koji nadilazi okvire slikarstva. Savladavajući poteškoće, zamišljajući i sustavno ostvarujući svoje osobne projekte kojima je nastojao i svojim zavičajnicima i drugima dati likovnu viziju posebnosti i identiteta svoga kraja, Bakter je postao i etički uzor.

Njegov primjer zorno pokazuje kako se i egzistencijalna drama može nadvladati stvaranjem. Duh nadvladava poteškoće i pobjeđuje zlo.